In het gebied waar Stichting Strumeth werkzaam is leven veel mensen onder armoedige omstandigheden. De inkomsten zijn laag en de werkeloosheid, vooral onder de jongeren, is hoog. Kinderen kunnen vaak niet naar school omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Vlees en eieren zijn duur en zijn voor de meeste mensen een luxe artikel. Het dagelijkse voedsel bestaat voornamelijk uit granen (enjera), groenten, specerijen, thee en koffie. In tijden van droogte en misoogsten heerst ook in deze gebieden hongersnood. De meeste mensen lijden, naast ondervoeding, aan bloedarmoede door worminfecties. Verder zijn longontsteking, aids, tuberculose, struma en elefantiasis veel voorkomende ziekten.

kaartethiopieProvincie Wollega

Wollega is een hoogland gebied in het Zuid-Westen van Ethiopië met meer regenval dan in het droge Noorden en Oosten. De provincies Oost en West Wollega zijn de westelijke provincie van Ethiopië en worden voornamelijk bevolkt door de Oromo's, de grootste bevolkingsgroep van Ethiopië. Van oorsprong zijn het nomadische veehouders maar reeds honderden jaren leven de meeste Oromo's als kleine boeren in huisjes en hutjes van leem en stro met een grasdak of golfplaten. In de dorpen worden steeds meer stenen huizen gebouwd. Landbouw, veeteelt en koffie zijn de peilers van de economie in dit gebeid. Granen vormen het basisvoedsel, vooral teff, een Ethiopische graansoort, sorghum, gierst en maïs. Daarvan maakt men het dagelijkse voedsel, de enjera, dit is een soort pannenkoek die men eet met een sterk gekruide saus.

Dembidollo

Dembidollo is de provincie hoofdstad van West-Wollega. Het is een klein, dorps aandoend marktstadje met winkeltjes, een gezondheidscentrum, een klein ziekenhuis en diverse scholen. De markten op woensdag en zaterdag worden druk bezocht door de mensen uit de regio. Dembidollo ligt ongeveer 440 km ten westen van Addis Abeba, de hoofdstad. De meeste wegen in West-Wollega zijn, ook in Dembidollo, onverhard en in de regentijd door de vele plassen en kuilen nauwelijks begaanbaar. Rond Dembidollo liggen de missieposten van Addo, Danka, Sakko, Karro en Alequ die in het verleden zijn opgericht door Nederlandse Rooms Katholieke missionarissen van de orde der Lazaristen. Inmiddels zijn deze missionarissen opgevolgd door Ethiopische priesters. Vanuit deze missieposten werd en wordt veel aandacht besteed aan het geven van onderwijs en gezondheidszorg aan de bevolking in de dorpen en omstreken. Iedere missiepost heeft een eigen gezondheidskliniek, waarin gediplomeerde gezondheidswerkers dagelijks spreekuur houden en medicijnen verstrekken. In verafgelegen gebieden worden door deze gezondheidswerkers vaccinaties verstrekt, maandelijks zwangere vrouwen gecontroleerd en wordt zuigelingenzorg gegeven.

Nekemte

Nekemte is de provincie hoofdstad van Oost-Wollega en ligt ongeveer 300 km ten westen van Addis Abeba. De stad is groter en heeft meer voorzieningen, winkels, scholen en industrie dan Dembidollo. Het leven en de economische situatie in de dorpen en op het platteland buiten de stad is vergelijkbaar met het leven rond Dembidollo. Rond Nekemte liggen diverse missieposten met bijbehorende scholen en gezondheidsklinieken. Ook hier wordt door de gezondheidswerkers hulp gegeven aan verafgelegen en geïsoleerd liggende dorpen.