Help mee

Stichting Strumeth ondersteunt nu al meer dan 10 jaar de strijd tegen het jodiumtekort in de provincie Wollega in West-Ethiopië. En we kunnen wel zeggen dat het een groot positief effect heeft op de bevolking. Maar we zijn er nog niet klaar mee. De continuïteit van dejongetjesmetzoutverkoop van jodiumzout voor een betaalbare prijs, de verstrekking van jodiumcapsules aan de mensen die het hard nodig hebben en het blijven ondersteunen van voorlichting op scholen en klinieken moet doorgaan totdat de regering het overneemt. De eerste stappen zijn gezet door de Ethiopische regering door in 2011 een intentie verklaring te ondertekenen die alleen nog maar de verkoop van jodiumzout toestaat. Maar wanneer dit echt wordt uitgevoerd en wanneer er in het hele land, inclusief ons verafgelegen gebied, alleen maar jodiumzout te krijgen is, is niet precies aan te geven. Wij verwachten dat dit nog zeker enige jaren gaat duren.

Stichting Strumeth werkt alleen met vrijwilligers. Zij betalen zelf hun reis naar Ethiopië zodat zoveel mogelijk geld aan het project kan worden besteed. In de afgelopen jaren zijn wij door velen financieel gesteund met kleine en grote bedragen. Mensen en scholen die acties hebben opgezet om geld in te zamelen. Bedrijven die meerdere keren mooie bedragen hebben overgemaakt. Maar ook de kleinere gever zijn wij zeer dankbaar voor het vertrouwen dat we de afgelopen jaren hebben gehad. Zonder al deze steun hadden we niet kunnen bereiken wat we nu hebben bereikt. 

 

 

Financieel jaarverslag en nieuwsbrief

Hier vindt u het financiële jaarverslag en de laatste nieuwsbrief van Stichting Strumeth, om de aktiviteiten te ondersteunen zoals hierboven beschreven in het beleidsplan.

 

Hoe kunt u ons steunen?

U kunt ons steunen door eenmalig of via een automatische incasso een bedrag over te maken op:

IBAN  NL84INGB 000 955 3202 tnv Stichting Strumeth te Nijmegen

Stichting Strumeth is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

 

uitladenzout2