Hoe het allemaal begon

In 1994 gingen Anneke en Frans Mommers en Klaas en Cora Ney op vakantie naar Ethiopië. Zij gingen op bezoek bij de Nederlandse pater Piet Jansen van de missiepost Addo (regio Dembidollo). Zowel Frans als Cora waren geschokt over het grote aantal mensen met een zichtbare struma. Door hun medische achtergrond beseften zij beiden wat de gevolgen van jodiumtekort zijn voor de bevolking; Frans was huisarts en Cora is medisch antropologe. Uit gesprekken met de gezondheidswerkers in de kliniek en met mensen in het dorp werd al snel duidelijk dat de bevolking een kleine struma als iets normaals beschouwde. Alleen een grote struma werd als een 'ontsierende" en soms ook medische afwijking beschouwd. Op verzoek van de gezondheidswerkers zijn Frans en Cora tijdens een volgend bezoek aan Addo begonnen met het geven van mondelinge en schriftelijke voorlichting aan gezondheidswerkers over jodiumtekort en de gevolgen daarvan.

 

Start onderzoek        kinderen

In 2000 hebben Frans en Cora, samen met de lokale gezondheidswerkers, een eerste onderzoek gedaan naar struma bij schoolkinderen en patiënten in een aantal klinieken in de regio Dembidollo. Tegelijk met het onderzoek werd gestart met het verstrekken van jodiumcapsules.
In 2002 heeft het team, nu uitgebreid met Dr. Ellen Mommers, het onderzoek naar struma en het verstrekken van jodiumcapsules in dezelfde regio herhaald. Ook werd in de regio Nekemte eenzelfde strumaproject opgezet. Sinds 2003 maakt ook gepensioneerd huisarts Geertje Roelofsen deel uit van het team.


Oprichting Stichting Strumeth

In april 2003 is Stichting Strumeth opgericht. Met als doel het bestrijden van gezondheidsproblemen door jodiumtekort in Ethiopië door het doen van onderzoek, het verstrekken van jodiumcapsules, het geven van voorlichting en het beschikbaar maken van jodiumzout. De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Leden van Stichting Strumeth

teamVan links naar rechts:
Dr. Ellen Mommers, gezondheidswetenschapper
Drs. Frans Mommers, gepensioneerd huisarts †
Drs. Geertje Roelofsen, gepensioneerd huisarts
Drs. Cora Ney, medisch antropologe