Toegenomen bewustwording

Voorlichting was en is essevoorlichtingntieel om het probleem van jodiumtekort te kunnen aanpakken. Bij de start van het onderzoek in 2000 bleek dat niemand van de lokale bevolking de oorzaak van struma wist. En als niemand de oorzaak weet, dan weet ook niemand wat eraan gedaan kan worden. Daarom heeft Stichting Strumeth de afgelopen jaren veel tijd besteed aan het geven van voorlichting over jodiumtekort en de gevolgen daarvan. Voorlichting op scholen maar ook op klinieken en bij vrouwen bijeenkomsten. Dit heeft geleid tot een enorme toename in de bewustwording van het probleem. Als je nu op een kleuterschool vraagt waardoor je struma krijgt, kunnen alle kinderen aangeven dat dit door het jodiumtekort komt.

 

Ernst van het probleem is in kaart gebracht

Sinds 2000 heeft Stichting Strumeth verscheidene jaren onderzoek gedaan om de struma problematiek in kaart te brengen. Wij zijn begonnen om op 1 lagere school het vóórkomen van struma vast te leggen. In de jaren daarna is het aantal scholen uitgebreid naar 13. Tussen 2004 en 2006 zijn meer dan 1000 schoolkinderen per jaar onderzocht op struma. Toen er nog geen behandeling voor struma gegeven werd, had ongeveer 60 tot 70 % van de schoolkinderen struma. Door de verstrekking van jodiumcapsules aan alle schoolkinderen is het aantal kinderen met struma drastisch gedaald. In 2006 had nog maar 20% tot 30% van de schoolkinderen struma, dus een halvering vergeleken met 2002! 
Naast de scholen hebben we ook onderzoek gedaan op de klinieken. Werden in 2000 nog ongeveer 800 mensen onderzocht op 5 klinieken, in 2004 was dit aantal al opgelopen tot 6500 op 13 klinieken. Hiervan had ongeveer 80% struma, met een hoger percentage bij vrouwen dan bij mannen. Vanwege praktische redenen is het niet mogelijk om individuele gegevens over de jaren heen te vergelijken en we konden dus niet individueel meten welk effect de jodiumcapsules hadden. Echter, de mensen geven zelf vaak aan dat ze minder moe zijn, zich beter voelen en dat ze vinden dat de struma kleiner geworden is door de jodiumcapsules.

Deze onderzoeken gaven aan dat jodiumtekort inderdaad een groot probleem was in West- Ethiopië. Na 2006 heeft de Stichting geen verdere onderzoeken meer gedaan, maar zich gericht op het verder uitbreiden van de behandeling en preventie van jodiumtekort.

 

Behandeling en preventie van jodiumtekort

posterJodiumcapsules

In 2000 zijn wij begonnen met het verstrekken van jodiumcapsules om het jodiumtekort te behandelen. Deze capsules moeten 1x per jaar worden ingenomen. Het jodium wordt in het vetweefsel opgeslagen en komt met kleine beetjes vrij in het lichaam. Op deze manier heeft de persoon genoeg jodium voor een heel jaar. Deze jodiumcapsules werken erg goed, maar het nadeel is dat ze relatief veel geld kosten: ongeveer 1 euro per persoon per jaar. De persoon die ze krijgt moet weliswaar een klein bedrag betalen, maar dit is maar een heel klein deel van de kostprijs. Daarom hebben wij het verstrekken van jodiumcapsules de afgelopen jaren afgebouwd. Jodiumcapsules worden nu alleen nog gegeven aan zwangeren, vrouwen die net bevallen zijn en aan mensen met een grote struma. Per jaar worden ongeveer nog 5000 mensen behandeld met jodiumcapsules.

Jodiumzout

De beste en meest duurzame oplossing om het jodiumtekort te bestrijden is het toevoegen van jodium aan zout. Dit wordt in Nederland en in vele andere landen gedaan. Ook in verschillende Afrikaanse landen is men in deze opzet geslaagd, aangezien zout als een van de eerste levensbehoeftes wordt gezien. Al hebben Afrikanen weinig geld, zout zullen ze altijd blijven kopen. Een aantal Ethiopische zoutfabrieken voegt jodium toe aan het zout, maar verkopen dit tegen hoge prijzen en alleen in de hoofdstad Addis Abeba. Sinds 2004 koopt Stichting Strumeth jodiumzout in bij een lokale zoutfabriek voor een redelijke prijs en zorgt voor transport naar het Westen. Dit gebeurt in samenwerking met het Vicariaat Nekemte, het hoofdkantoor van de katholieke organisatie die (mede-)verantwoordelijk is voor de katholieke missieposten in ons werkgebied. Wat als een kleinschalige verkoop begon is nu uitgegroeid tot een zeer grote verkoop van jodiumzout op meer dan 30 plaatsen. De persoon die het zout verkoopt, meestal een vrouw, krijgt een klein bedrag per kilo die ze verkoopt. Op deze manier genereert ze een eigen inkomen voor haar familie. Stichting Strumeth subsidieert de prijs van het jodiumzout omdat het anders niet te betalen is voor de arme bevolking. De prijs van het jodiumzout wordt gelijk gehouden aan de prijs van het 'gewone' zout, zodat het voor de mensen niet uitmaakt welk zout ze kopen. De afgelopen jaren is er jaarlijks meer dan 80.000 kilo jodiumzout verkocht! Als je bedenkt dat in Ethiopië een persoon ongeveer 1 kilo zout per jaar gebruikt, dan wil dat zeggen dat ongeveer 80.000 mensen voorzien waren van voldoende jodium.

uitladenzout2kindraaptzoutop